Canada Goose sale https://www.gasinc.nl https://www.parajumpersonlinesale.be parajumpers sale Canada Goose outlet

PAR BIEDRĪBU

Kas mēs esam?

2008.gadā izveidota amatieru futbola komanda, kurai laikam ejot radušies objektīvi izpildāmi mērķi gan sportiskajā ziņā, gan futbola atpazīstamības un attīstības veicināšanā Latvijā. Mēs darbojamies, lai iedrošinātu sevi un citus darīt sev un Latvijas sabiedrībai nozīmīgas lietas, it īpaši, kas attiecas uz sportiska dzīvesveida veicināšanu Latvijā. No mazpazīstamas komandas esam kļuvuši par konkurētspējīgu vienību Latvijas mērogā, ar kuru rēķinās Latvijas augstākā līmeņa komandas.

Par mūsu komandas nopietnajiem mērķiem liecina ar vien jaunu spēlētāju piesaiste un atlase pēc katras sezonas, lai paaugstinātu komandas konkurētspēju un radītu veselīgu iekšējo sacensību par vietu komandas sastāvā. Līdz šim esam spējuši piesaistīt divus bijušos Latvijas jauniešu futbola izlases spēlētājus, kā arī šosezon komandai tika piesaistīts bijušais Latvijas telpu futbola izlases kapteinis Dainis Kovals, kurš mūsu komandā pilda spēlējošā trenera funkcijas. Virzoties Latvijas telpu futbola augstāko līgu virzienā, esam kļuvuši par biedrību.

Ko darām?

Spēlējam telpu futbolu, galvenokārt, sava prieka un veselīga dzīvesveida uzturēšanai, kā arī, lai attīstītu savas personīgās prasmes un veicinātu Latvijas telpu futbola attīstību.

Līdzšinējie sasniegumi

Mūsu nozīmīgākie sasniegumi vēl tikai priekšā, bet šobrīd esam izcīnījuši iespēju spēlēt Futbola turnīru asociācijas (FTA) Rīgas telpu futbola čempionāta 2.līgas turnīrā, kur šogad izcīnījām augsto 5.vietu kopējā 22 komandu konkurencē un bronzas godalgas neskaitot Virslīgas fārmklubus. Šosezon cīņu par iekļūšanu Latvijas Telpu futbola asociācijas (LFTA) rīkotajā Latvijas telpu futbola čempionāta 1.līgā turpinājām līdz pēdējai spēlei, kurā nelaimīgā kārtā līdz ar vārtu zaudējumu skanot finālsvilpei, izlaidām uzvaru Rīgas telpu futbola čempionāta 2.līgā neskaitot Virslīgas fārmklubus.

Tikai pēc divu gadu dalības FTA Rīgas telpu futbola čempionātā esam saņēmuši, mūsuprāt, visaugstāko atzinību, saņemot komandas balvu kā turnīra „Labākais spēļu organizators”. Šo balvu ieguvām pateicoties aktīvai fanu piesaistei un to atbalstam spēļu laikā, nodrošinot spēļu teksta tiešraides mūsu komandas Facebook un Twitter kontos, publicējot aktualitātes komandas mājaslapā www.pbline.lv un sociālo tīklu kontos, kā arī pirms un mājas spēļu laikā rūpējoties par atmosfēras nodrošināšanu spēlētājiem un skatītājiem.

Jāpiemin, ka šādu titulu līdz šim neviena komanda vēl nebija izpelnījusies.

 • 3.vieta FTA Rīgas telpu futbola 3.līgā 2013./2014.gada sezonā, izcīnot iespēju nakamajā sezonā piedalīties FTA Rīgas telpu futbola 2.līgā
 • 4.vieta Macron telpu futbola čempionātā 2012./2013.gada sezonā
 • Godalgotas vietas dažādās reģionālajās sacensībās

Tāpat arī šosezon mūsu komandas jaunākais un visas Rīgas telpu futbola čempionāta 2.līgas rezultatīvākais spēlētājs tika iekļauts Latvijas U-21 telpu futbola izlasē.

Mērķis

Nākamajā sezonā spēlēt LTFA Latvijas telpu futbola 1.līgā un tuvāko trīs/četru gadu laikā iekļūt LTFA Virslīgā.

Uzdevumi

 • Veicināt Latvijas telpu futbola attīstību, radot konkurenci Latvijas augstākā līmeņa telpu futbola komandām;
 • Būt aktīviem Latvijas sporta atbalstītājiem, iesaistoties dažādos sporta projektos un turnīros;
 • Veicināt sportisku dzīvesveidu Latvijā.

Komunikācija ar sabiedrību

Cenšamies būt interesanti paši sev un pēc iespējas plašākai sabiedrībai izmantojot aktuālākos komunikācijas kanālus:

BIEDRU IEGUVUMI

 • Apmeklēt PB Line mājas spēles bez maksas vai saņemt atlaidi biļešu iegādei uz šīm spēlēm
 • Iegādāties komandas fanu atribūtiku par draudzīgākām cenām
 • Piedalīties treniņos kopā ar komandu
 • Saņemt jaunāko informāciju par komandas aktivitātēm e-pastā
 • Piedalīties komandas sabiedriskās dzīves un pasākumu organizēšanā
 • Piedalīties komandas tradicionālajā pēcsezonas ballē
 • Izvietot reklāmu PB Line mājaslapā, Facebook lapā un Twitter kontā 
 • Izvietot reklāmu uz komandas formām
 • Iegūt jaunus draugus un pozitīvas emocijas

KĀ KĻŪT PAR BIEDRU

Kārtība kādā pieteikties PB Line biedrībā

1) Iepazīsties ar PB Line biedrības statūtiem.

2) Iepazīties ar biedra pienākumiem un  tiesībām.

3) Aizpildīt uzņemšanas iesniegumu.Lejupielādēt var Šeit

4) Iesniegt Iesniegumu PB Line biedrībai.

Ieskenēt iesniegumu un nosūtīt uz biedrības e-pastu info@pbline.lv ;
Nosūtīt pa pastu uz biedrības pasta adresi;
Iedot personiski kādam no biedrības pārstāvjiem.

5) Tiks izsludināta sēde, kurā biedrība nolems par biedra uzņemšanu. Biedram personiski tiks piezvanīts vai nosūtīts e-pasts par sēdes lēmumu.

6) Iestājoties PB Line biedrībā, ir jāmaksā biedru iestāšanās maksa, kas ir gada maksas apmērā neatkarīgi no iestāšanās mēneša.  PB Line īstenie biedri maksā noteikto minimālo gada biedranaudu EUR 15,00.

Biedrība PB line,
Reģ. nr. 40008214585,
Vecdaugavas iela 3, Rīga, LV 1015,
Konts: LV65HABA0551040625648

Ja rodas jautājumi, tad droši zvani vai raksti !
mob. tālr. +371 26874880, e­pasts: info@pbline.lv

Katru PB Line biedru uzņemam ar lielāko prieku un augstu novērtējam pievienošanos.

Patiesi novērtēsim Jūsu ziedojumus komandas attīstībai!
— Ja nevēlies reģistrēties PB Line biedrībā, bet vēlies palīdzēt komandai, tad Tev ir iespēja ziedot naudu
PB Line biedrībai – komandas attīstībai. Naudu vari pārskaitīt uz biedrības kontu. —

 

BIEDRĪBAS STATŪTI

 1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir PB line (turpmāk – Biedrība).

 1. Biedrības mērķi

2.1.  Biedrības mērķi ir:

2.1.1. Veicināt jauniešu sadarbību piedaloties dažādās sporta aktivitātēs;

2.1.2. Popularizēt futbolu Latvijā.

 1. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 1. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.4. neinteresējas par biedrības attīstību.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 1. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 1. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 1. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta divas reizes gadā – aprīlī, augustā.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.  Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 1. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību.

 1. Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 1. Biedru nauda

10.1Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā EUR 15 (piecpadsmit) apmērā neatkarīgi no tā kurā mēnesī biedrs ir iestājies.